Problém se snímačem teploty přenosu 4l80e

Snímač teploty přenosu je nově nahrazen interním a externím kabelovým svazkem. Nelze se zbavit kódů 58 59 Čidlo teploty přenosu ...